Klojimas

BITUMINIŲ ČERPIŲ SHINGLAS KLOJIMAS

1. Čerpių tvirtinimas

Stogo dangos

Prieš klojant čerpes būtina nuplėšti kitoje čerpės pusėje esančią silikonizuotą plėvelę (TRIO formos čerpėms reikia nuplėšti plėvelę esančią tik ant čerpės lapelių). Kiekviena čerpė prie stogo pagrindo yra kalama plačiagalvėmis cinkuotomis vinimis. Jų kiekis priklauso nuo šlaito nuolydžio. Labai svarbu vinis teisingai įkalti. Jos turi būti įkaltos taip, kad galvutė būtų vienoje plokštumoje su čerpe, o ne įsmigusi.Vinys kalamos 2 - 3 cm atstumu nuo čerpės krašto. 11 pav pavaizduota, kokiu kiekiu vinių ir kuriose vietose turi būti kalama čerpė. Paveiksle pavaizduota viršutinė čerpės pusė, o punktyrais - lipnaus apatinio sluoksnio vieta.

Pradinė eilė (kraigo - karnizo čerpė)

Pradinė eilė klojama universaliomis kraigo - karnizo čerpėmis, arba įprastomis čerpėmis, nupjovus dantytą dalį. Šios čerpės kalamos ant metalinio kraigo elemento , atsitraukus nuo jo krašto per 1 -2 cm.

Pirma čerpių eilė ir tolimesnis klojimas

Pirmą čerpių eilę, esant ilgam šlaitui, rekomenduojama pradėti kloti nuo šlaito vidurio, atsitraukus nuo kraigo - karnizo čerpės per 1 -2 cm (12-13 pav.) Antra eilė klojama virš pirmosios, perstūmus čerpę puse lapelio į kairę arba dešinę. Čerpės dedamos, lygiuojant jas pagal pirmos eilės čerpių viršutinę išpjovų dalį.Trečia ir kitos eilės klojamos virš antrosios, vėl perstumiant čerpes per pusę lapelio į kairę arba dešinę. Tokiu principu uždengiamas visas stogas. Norint maksimaliai apsaugoti stogą nuo skersinio lietaus, 10 cm apatinėje kraštinės čerpės pusėje turi būti patepta bitumine mastika FIKSER. Viršutiniai kraštinių čerpių kampai, priglundantys prie metalinio šlaito krašto, turi būti nupjaunami per 2-3 cm (12pav.).

PASTABA: Klojant čerpes, kurių forma DŽAZ, kiekvienos kitos eilės čerpės turi būti perstumiamos apatinių atžvilgiu per ~33 cm.

Stogo dangos

2. Šlaitų sandūros įrengimas

Atviros šlaitų sandūros įrengimas

Stogo dangos

Čerpės yra klojamos šlaitų sandūros ašies link virš bituminės sandūros juostos (3). Kraštinė čerpė tvirtinama viena vinimi (2), ne arčiau kaip 30 cm iki centrinės sandūros ašies (1). Uždengus abu šlaitus, išilgai sandūros ašies, 5 - 15 cm atstumu nutiesiamos lygiuojančias virvelės ir pagal jas kreida brėžiamos linijos (3). Pagal šias linijas čerpės turi būti apipjaunamos. Siekiant nepažeisti hidroizolia-cinio sluoksnio pjauti privalu pasidėjus po čerpėmis specialią lentelę. Tam, kad nukreipti vandens srautą į sandūrą, reikia apipjauti kraštinių čerpių viršutinius kampus (4) ir iš apačios, 10 cm, plotyje pertepti bitumine mastika FIKSER (5). Jeigu vandens srautai šlaito paviršiuje yra skirtingi, tai sandūros latakas turi būti orientuotas j mažesniojo srauto pusę. Sandūros latako plotis gali svyruoti tarp 5-15 cm, priklausomai nuo statinio buvimo vietos ir konstrukcijos. Pvz.: jei statinys yra miškingoje vietovėje lataką reikia daryti platesnį, kad lengviau pasišalintų prikritę lapai.

Uždaros šlaitų sandūros įrengimas

Stogo dangos

Čerpės pradedamos kloti nuo žemesnio šlaito, pereinant į aukštesnį per 30 cm. Paskutinės čerpės tvirtinamos viena vinimi, ne arčiau 25 cm iki šlaitų sandūros ašies (1). Jų kampai papildomai turi būti tvirtinami vinimis. Taip yra įrengiamas žemesnis stogo šlaitas. Prieš įrenginėjant statesnį šlaitą ant jo 7 - 8 cm atstumu nuo šlaitų sandūros ašies turi būti nubrėžiama linija, pagal kurią bus nupjaunamos šio šlaito čerpės (3). Kad vandens srautas būtų nukreiptas į sandūrą, reikia apipjauti kraštinių čerpių viršutinius kampus (4) ir iš apačios 10 cm plotyje pertepti bitumine mas-tika FIKSER (5).

3. Šlaito sandūros su vertikalia plokštuma įrengimas

Tose vietose, kur šlaitas jungiasi su vertikaliomis plokštumomis turi būti prikalamas trikampis tašas (50x50 mm). Ant jo uzleidziamos bituminės čerpės (4). Jeigu vertikali siena yra plytinė - būtina ją nutinkuoti ir nugruntuoti. Virš čerpių montuojamos 500 mm pločio ištisai bitumine mastika FIKSER suteptos sandūros juostos (5). Jos ant sienos uzleidziamos ne mažiau kaip 300 mm. O tose klimato zonose, kur didelė sniego apkrovų tikimybė šis užleidimas gal būti ir didesnis. Viršutinė juostos dalis tvirtinama metaline kniede (2), kuri prie sienos tvirtinama mechaniškai ir hermetizuojama silikonu ar panašiu hermetiku (3).

Stogo dangos

DĖMESIO: Atstumas nuo dūmtraukių išorinio paviršiaus iki degiu stogo konstrukcijų turi būti:

130 mm nuo plytinių ir betoninių dūmtraukių;

250 mm nuo neizoliuotų keraminių dūmtraukių;

130 mm nuo izoliuotų keraminių ir metalinių dūmtraukių.

Tarpą tarp dūmtraukio ir degios arba sunkiai degios stogo konstrukcijos reikia uždengti nedegia stogo danga, pvz.: cetrio plokšte.

Dūmtraukių hermetizacijai naudojamos korozijai atsparaus metalo iškarpos, kurios įkerpamos ir lenkiamos kaip pavaizduota. Tvirtinimo būdas nurodomas 17 pav. Pirma klojama priešakinė iškarpa, užleidžiant ją ant čerpių. Tada montuojama kairės ir dešinės iškarpos. Paskutinė klojama - galinė iškarpa. Montuojant reikia laikytis vandens kaskadiškumo principo. Kairėje, dešinėje ir galinėje dalyse būtina suformuoti 8 cm pločio lataką vandeniui nutekėti. Ant iškarpų klojamų čerpių kraštus būtina apie 10 cm patepti bitumine mastika FIKSER ir nukirpti viršutinius kampus. Jeigu dūmtraukio skersmuo didesnis nei 500x500 mm ir jis yra skersai šlaito, rekomenduojama įrengti papildomą kraigą, kad isvengtute sniego sankaupų.

Stogo dangos

Stogo dangos

Stogo ventiliacijos angos, antenos, komunikacijų vamzdeliai hermetizuojami specialiais, bituminėms čerpėms skirtais, pralaidos elementais (20 pav.).Pralaidos elementai fiksuojami vinimis, ant jų klojamos čerpės ties flangu priklijuojamos bitumine mastika.

4. Šlaito kraštų ir karnizų įrengimas

Čerpė nupjaunama išilgai palei šlaito briauną. Tada ant jo tiesia eilute montuojama kraigo - karnizo čerpė. TANGO, TRIO ir SONATA formų kraigo karnizo čerpė gali būti išpjauta iš jų pačių. ( 21 pav.). Prieš klojant tokias kraigo-karnizo čerpes, būtina pilnai ištepti jų apatines dalis bitumine mastika FIKSER. SONATA formos čerpėms nematoma dalis yra (A), matoma (B). Su čerpėms, kurių forma SONATA, AKKORD ir DŽAZ galima įsigyti universalių kraigo - karnizo čerpių. Kraigo - karnizo čerpės perforacijos vietose dalinamos 3 dalis ir klojamos tiesia eilute su 3 - 5 cm perdengimu. Iš kiekvienos šlaito pusės pritvirtinamos dviem vinimis. Klojimas turi būti vykdomas priešingai vyraujančiai vėjo pūtimo krypčiai.

Stogo dangos

DĖMESIO: Tam, kad būtų išvengta įtrūkimų atsiradimo, klojant čerpes esant žemesnei aplinkos temperatūrai nei - 5°C, rekomenduojama kraigo -karnizo čerpes lenkti ant įkaitinto 10 cm skersmens vamzdžio (22 pav.)

GRĮŽTI>>>>>>>>>

Akcijos
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas